Logo
Logo Logo

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Od dnia 26.11.16 r. obowiązuje opublikowane 25.11.16 r w Dzienniku Ustaw (poz.1900) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21.11.2016 r. o wysokości obowiązkowej składki na UFG. Nasz ustawodawca wymaga od wszystkich tour operatorów pobierania obowiązkowej opłaty na tzw. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny tj. ciało, które na wypadek bankructwa tour operatora z tych właśnie składek będzie pokrywało koszty sprowadzenia turystów do Polski czy zwrot wpłaconych przez klientów pieniędzy. Składka jest obowiązkowa i będzie się pojawiała w naszych systemach jako obowiązkowa dopłata do większości naszych produktów. Stawki są następujące (za osobę = każdego pasażera): * Imprezy lotnicze w Europie: 15 zł * Imprezy autokarowe w Europie: 10 zł * Imprezy do krajów graniczących lądowo z Polską: 0 zł

Widok listy:
Liczba ofert spełniających kryteria: