Logo
Logo Logo
Cover foto

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Jako organizator wyjazdów, zgodnie z Ustawą o Turystyce, musimy ubezpieczyć zawsze każdego uczestnika.

Oferowane przez nas ubezpieczenie AXA DIRECT jest jednym z najlepszych na rynku. Jest to ubezpieczenie, które powinno wystarczyć nawet na najbardziej skomplikowaną hospitalizację. Centrum Alarmowe – czynne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.
Pakiet ubezpieczenia Premium można rozszerzyć w każdej ofercie przy kalkulacji ceny.

Numer polisy ubezpieczeniowej to: 8933776

Pakiet SKI Premium dotyczy tylko wyjazdów narciarskich.

Suma Ubezpieczenia:

Pakiet Standard Premium SKI
Koszty Leczenia (KL) 20 000€ 40 000€ 40 000€
Choroby przewlekłe (CP)   Tak Tak
Koszty Ratownictwa (KR) 6 000€ 6 000€ 6 000€
Uszczerbek na zdrowiu (NNW) 4 000€ 10 000€ 10 000€
Tabela skręceń przy NNW 2 000€ 5 000€ 5 000€
Utrata Bagażu Podróżnego (BP)   200€ 200€
OC prywatne   10 000€ 10 000€
OC sportowe   10 000€ 10 000€
Sporty amatorskie (AS) Tak Tak Tak
Utrata Sprzętu Sportowego (SS)     700€

Telefon: + 48 801 200 200 lub +48 22 575 9080