Logo
Logo Logo
Cover foto

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Sprawdź koniecznie również:

Warunki UczestnictwaOgólne warunki ubezpieczenia Polityka prywatności i CookiesKlauzula informacyjna
Regulamin serwisu internetowego Ważne InformacjeProcedura realizacji praw osób fizycznych

 ______________________________ ______________________________

Od 01.01.2021 r. obowiązuje opublikowane 28.12.2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2372) Rozporządzenie MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W związku z powyższym rozporządzeniem do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa doliczana będzie składka, którą organizator będzie w całości odprowadzać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowiązek pobierania składek dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Jest to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Celem jego utworzenia jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność.

Stawki są następujące (za osobę = każdego pasażera):

- Imprezy lotnicze w Europie i na świecie: 15 zł

- Imprezy autokarowe w Europie: 10 zł

- Imprezy na terenie Polski do krajów graniczących lądowo z Polską: 2 zł

Rozporządzenie jest widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2372