Logo
Logo Logo

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty i wybrać się z podróż życia, musisz podać nam swoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące ich przetwarzania.

 

Kto jest  administratorem Twoich danych osobowych

 

Administrator to osoba lub instytucja, która decyduje o tym czy i kiedy będzie przetwarzała dane osobowe z uwagi na rodzaj swojej działalności, dzięki czemu może wykonywać swoją pracę. My, jako studenckie biuro podróży, potrzebujemy dostępu do Twoich danych aby umożliwić Ci zakup wymarzonej wycieczki, dlatego to ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest Administratorem Twoich danych osobowych. 

 

Z kim się możesz skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, Paulinę Sławicką która udzieli Ci szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby się z nią skontaktować napisz na adres e-mail: p.slawicka@pca.pl lub wyślij list na adres: ul. Zuchów 2/34, 20-047 Lublin. Więcej informacji uzyskasz na naszej stronie internetowej: https://st.pl/wazne-informacje

 

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 

 • realizacji wybranej przez Ciebie imprezy turystycznej, tj. umożliwienia Ci zakupu biletu, zapewnienia noclegu, uzyskania ubezpieczenia (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • rozpatrywania reklamacji (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • reklamowania i informowania o naszej działalności na Facebooku, o ile wyrazisz na to zgodę, tj. dokonasz subskrypcji funpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” (na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO);
 • wysyłki newslettera drogą elektroniczną, o ile wyrazisz na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • publikacji na profilu Facebook oraz stronie internetowej zdjęć z organizowanych przez nas imprez turystycznych, na których może być utrwalony Twój wizerunek jako element tła lub zbiorowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji przepisów podatkowych i o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Komu możemy udostępnić Twoje dane 

 

Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Twoje dane osobowe możemy przekazywać podmiotom odpowiadającym za konkretne etapy wybranej przez Ciebie imprezy turystycznej, tj.: przewoźnikom (liniom lotniczym lub autokarowym), hotelom, pilotom wycieczek, firmom ubezpieczeniowym, a także podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne oraz podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingu.  

W zależności od wybranej przez Ciebie imprezy turystycznej możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać:

 

 • przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Twoje dane osobowe;
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań oraz obowiązków;
 • do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania uzasadnionego interesu prawnego w przetwarzaniu Twoich danych;
 • do czasu, kiedy nie zostanie cofnięta udzielona przez Ciebie zgoda.

 

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby skorzystać z naszych usług i wykupić wycieczkę. 

 

Jakie przysługują Ci prawa 

 

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważysz, że są niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 • usunięcia danych np.: kiedy cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie (przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) lub kiedy Twoje dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane;
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy masz do tego prawo (np. kiedy uznasz, że opublikowane przez nas zdjęcie z imprezy turystycznej przedstawia Twój wizerunek w sposób inny, niż jako element tła lub zbiorowości).

 

Prawo wniesienia skargi

 

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, w tym poprzez profilowanie.