Logo
Logo Logo
Cover foto

Ważne Informacje

WAŻNE INFORMACJE

Poniższy tekst stanowi uzupełnienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa oraz wyjaśnia pojęcia i zagadnienia stosowane przez ORGANIZATORA.

Sprawdź koniecznie również:

Warunki UczestnictwaOgólne warunki ubezpieczenia Polityka prywatności i CookiesKlauzula informacyjna
Regulamin serwisu internetowego Turystyczny fundusz gwarancyjnyProcedura realizacji praw osób fizycznych

1. REZERWACJA

Złożenie rezerwacji

Aby założyć rezerwację należy na stronie oferty wybrać termin i opcję zakwaterowania oraz przejść do kalkulacji, a następnie do potwierdzenia i płatności. KLIENT może założyć rezerwację w imieniu wielu uczestników. Istnieje możliwość zakupu całego pokoju / apartamentu lub jednego miejsca. W przypadku rezerwacji “jednego miejsca” to ORGANIZATOR w najlepszy możliwy sposób kwateruje ze sobą osoby w jednym pokoju.

Osoby podróżujące bez grupy

Osoby podróżujące bez grupy przy zakładaniu rezerwacji powinny zaznaczyć opcję “Zgadzam się na dokwaterowanie kogoś do mojego pokoju”. W takim przypadku zostaną one zakwaterowane z innymi uczestnikami wyjazdu i nie będą musiały opłacać wolnego miejsca w pokoju.

Ograniczenia wieku

Na wyjazdy studenckie zapraszamy osoby w wieku 18 - 35 lat. Dla osób starszych mamy przewidziane inne kategorie wyjazdów. Prosimy pytać BIURO OBSŁUGI KLIENTA o wyjazdy dla osób powyżej 35-go roku życia.

Ograniczenia niepełnoletnie

ORGANIZATOR udział osób niepełnoletnich w imprezach turystycznych rozpatruje każdorazowo indywidualnie. W przypadku zgody uczestnictwa osoby niepełnoletniej w imprezie wymagany będzie udział opiekuna prawnego w imprezie, bądź notarialne upoważnienie prawnego opiekuna przekazania opieki nad osobą nieletnią innemu uczestnikowi.

2. OFERTA

Komunikat wyjazdowy

Do 3 dni przed każdym wyjazdem wysyłany jest drogą mailową KOMUNIKAT WYJAZDOWY. Znajdują się tam takie informacje jak: numer do pilota, godziny i miejsca odjazdów, informacje o dodatkowych opłatach, regulamin jazdy autokarem czy też numer oraz telefon do ubezpieczyciela.

Czas trwania imprezy – ilość dni

W programach wycieczek podajemy ilość dni od wyjazdu/wylotu z Polski do przyjazdu/ przylotu do Polski. Oznacza to, że podróż (autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze, że z reguły na podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień wycieczki.

Dopłaty na miejscu

Większość opłat reguluje się na swoim PANELU KLIENTA po rezerwacji wyjazdu. Jednak część kosztów KLIENT pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, imprezy fakultatywne, taksa klimatyczna, inne opłaty typu końcowe sprzątanie apartamentu czy kaucja. Tego rodzaju dopłaty wyszczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod hasłem „Cena nie obejmuje...” lub w opisie obiektu albo programu zwiedzania i dotyczą opłaty za jedną osobę. Prosimy także pamiętać, iż nie wywiązanie się z obowiązku uiszczenia takiej dopłaty może spowodować np. odmowę zakwaterowania przez właściciela obiektu lub odmowę dalszej realizacji świadczeń.

Ubezpieczenie

ORGANIZATOR zawarł stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustawę o usługach turystycznych. Wszyscy UCZESTNICY imprez zbiorowych są ubezpieczeni. W cenie imprezy turystycznej zawarte jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. 

Cena zawiera / nie zawiera

W opisie każdej oferty ORGANIZATOR wyszczególnia wszystkie świadczenia, które są w cenie wycieczki. Dodatkowe płatności jak ubezpieczenie, opłata klimatyczna czy składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy są dodatkiem do ceny. Świadczenie nie ujęte - są zawsze poza ceną.

3. UCZESTNICTWO W WYJEŹDZIE

Informacje celne i wizowe

ORGANIZATOR na stronie oferty zawsze informuje nt. potrzebnych dodatkowych dokumentów do wyjazdu Do wyjazdów autokarowych w Europie wystarczy dowód osobisty o ważności minimum 3 miesiące od daty zakończenia imprezy. We wszystkich pozostałych krajach świata, w tym Europy Wschodniej (Rosja i kraje byłego ZSRR), potrzebne są paszporty (z reguły ważne co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z wyjazdu), a często także wizy (informacje na temat wiz zawarte są w programach). Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty i rzeczy, których ilość i przeznaczenie nie wskazują na charakter handlowy. Z reguły wolno wwieźć 200 sztuk papierosów oraz 1/2 l mocnego alkoholu i 1 l wina lub piwa.

Ostrzeżenia dla podróżujących

Na stronach internetowych MSZ (https:// www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ ostrzezenia/ostrzezenia_dla_podrozujacych) dostępne są ostrzeżenia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapoznawać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umowy jak i już po jej zawarciu, przed wyjazdem z Polski.

Informacje zdrowotne

Przy wyjazdy do krajów Europy i basenu M. Śródziemnego nie są wymagane żadne szczepienia ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach podajemy szczegółowe wymagania zdrowotne w opisach imprez (jeśli szczepienia są wymagane lub choćby zalecane). Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butelkowanej wody mineralnej itd.

Zagubienie paszportu lub innych dokumentów

UCZESTNIK imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju powinien zawiadomić miejscowego przedstawiciela ORGANIZATORA, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku polskiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.

Waluty

Euro (EUR) obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej od 01.01.2002 (Austria, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania i Holandia). W krajach, które nie są objęte wspólną walutą EUR obowiązują dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania) - większość z nich można wymieniać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. Polskie karty płatnicze (należące do międzynarodowych systemów Visa czy Mastercard) są honorowane w większości krajów, do których wyjeżdżamy na wakacje.

Kurorty wakacyjne

Większość miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysiące młodych turystów. Bywa tam zatem tłoczno (szczególnie w sezonie), w niektórych kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie więc hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże. Rekomendujemy więc, aby gotówkę, dokumenty i cenne przedmioty przechowywać w sejfach, które są dostępne (bezpłatnie lub za niewielką opłatą) w większości hoteli z naszej oferty (szczegółowe informacje są podane w opisach poszczególnych obiektów). Zwykle także tego rodzaju miejscowości podlegają ciągłym modernizacjom i dużo się tam inwestuje. Nie należy zatem być zaskoczonym jeśli pewnego dnia obudzi Państwa hałas na, właśnie obok rozpoczętej, budowie nowego hotelu lub co gorsza - hałas w naszym hotelu, ale dwa piętra niżej. Tego rodzaju prace prowadzone są jednak tylko w ciągu dnia i tylko w dni robocze, nie powinny więc być uciążliwe.

Sezonowość

Za główny sezon turystyczny w większości miejsc wakacyjnych z naszej oferty uważa się zwykle okres wakacji szkolnych, które rozpoczynają się ok. 20 czerwca i trwają do 31 sierpnia. Prosimy mieć na uwadze, że w okresach poza tym głównym sezonem niektóre atrakcje kurortów i hoteli (np. część barów, restauracji, sklepów czy wypożyczalni samochodów, centra sportów wodnych na plażach, sprzęt plażowy przy basenach i na plażach oraz baseny odkryte) wymienione na stronie oferty mogą być czynne w ograniczonym zakresie lub wręcz niedostępne. Dostępność tych udogodnień może być także uzależniona od warunków atmosferycznych i ilości turystów w danym turnusie.

4. TRANSPORT

Autokar

ORGANIZATOR korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm przewozowych. Każdy autokar wyjeżdżający na wycieczkę jest opisany – za przednią szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo ORGANIZATORA oraz numerem pilota wyjazdu. Nie ma więc problemu z odnalezieniem właściwego środka transportu.

Przesiadki

Zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są innymi pojazdami niż autokary docelowe (np. busami, pociągami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się kilka różnych autokarów. Informacje na temat ewentualnych przesiadek zostaną przesłane na maila na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.

Miejsca w autokarze

Miejsca w autokarze wskazywane są przez załogę autokaru. Na miejscu zbiórki czekać będzie pilot - należy zgłosić swoją obecność, przekazać bagaż kierowcom i czekać przed wejściem na pilota. Jeżeli jedziecie grupą znajomych ORGANIZATOR zawsze dba, byście mieli możliwość siedzenia obok siebie.

Toalety autokarowe

Ze względu na komfort podróży toaleta w autokarze jest do dyspozycji UCZESTNIKÓW tylko w sytuacjach awaryjnych i tylko dla osób trzeźwych. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych co kilka godzin organizowane są postoje w miejscach, gdzie skorzystać można z toalet (czasem płatnych).

Zachowanie bezpieczeństwa

Podczas jazdy UCZESTNICY zobowiązani są do zapięcia pasów bezpieczeństwa. Nie należy poruszać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu może się to skończyć poważnym wypadkiem. Podobnie należy zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłaszcza, jeśli z jakichś względów autokar zatrzymuje się na jezdni. W żadnym wypadku nie należy wysiadać na autostradach czy w tunelach.

Ograniczenie bagażowe - autokar

W przypadku wyjazdów autokarowych wyjazdów letnich można zabrać ze sobą 1 sztukę bagażu podręcznego do 7 kg oraz 1 sztuka bagażu głównego do 25 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 160 cm). Dla wyjazdów zimowych: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg oraz 1 sztuka bagażu głównego do 20 kg (maksymalne wymiary, czyli wysokość + długość + szerokość nie mogą przekraczać 145 cm).

Klimatyzacja w autokarze

Może to być typowa klimatyzacja lub turbo nawiew. Jedna i druga możliwość daje odpowiednią temperaturę w autokarze, a tym samym komfort przejazdu. Mimo tego w miesiącach najwyższych upałów (lipiec / sierpień) i zwłaszcza w krajach południowych schłodzenie autokaru może być dla niektórych osób niewystarczające. Klimatyzacja w autokarze jest sterowana przez kierowcę i mogą się zdarzyć sytuację mocniejszego ustawienia z przodu, a słabszego w tylnej części autokaru. Sytuacje nieodpowiedniego ustawienia nawiewu należy zgłosić pilotowi wyjazdu, jednocześnie pamiętając o wzajemnym szacunku pozostałych uczestników wyjazdu.

Dojazd własny

UCZESTNICY wybierający dojazd we własnym zakresie uzyskują zniżkę - wysokość jest ustalana indywidualnie przez ORGANIZATOR w zależności od destynacji. Jeżeli na miejscu jakaś część programu jest realizowana z wykorzystaniem autokaru (np. dojazdy na stoki na wyjazdach zimowych) to ORGANIZATOR nie gwarantuje miejsc w autokarze dla osób, które wybrały dojazd własny.

Samolot

ORGANIZATOR korzysta z usług różnych linii lotniczych (tradycyjnych przewoźników, linii czarterowych oraz tzw. Low Costów), oferując przeloty w klasie turystycznej sprawdzonych i renomowanych firm. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach imprez.

Catering w samolocie

Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe) odchodzą zupełnie od podawania posiłków na pokładach samolotów lub serwują skromne przekąski (typu kanapka i napój lub owoce).

Obsługa samolotu

W przypadku zagranicznych linii lotniczych obsługa samolotu (stewardesy lub piloci) nie mówi po polsku – ale zawsze można porozumieć się w języku angielskim.

Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/czarterowych

Sytuacje tego rodzaju mają miejsce szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wynikają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które ORGANIZATOR nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, lokalne przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia przepisów bezpieczeństwa itp.). Prosimy o wyrozumiałość – nasi pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze będą się starali Państwu pomóc. Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie Prawo Lotnicze.

Utrata lub zniszczenie bagażu

Sytuacje takie regulowane są przez międzynarodowe konwencje dotyczące ruchu lotniczego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególności w Konwencji warszawskiej z 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej z 1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas przelotu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska i pobrać od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno sam fakt poniesienia szkody jak i jej wartość należy załączyć do reklamacji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona (przekazana lub wysłana) do przewoźnika bezzwłocznie po wykryciu szkody – najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu, zaś w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu najpóźniej w terminie 21 dni od daty odebrania bagażu.

Ograniczenie bagażowe - samolot

W przypadku wycieczek samolotowych - szczegóły dotyczące bagażu dostępne są przy ofercie. Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku wg taryf obowiązujących u danego przewoźnika - zwykle 15 - 30 USD za sztukę - (dotyczy to np. desek windsurfingowych, złożonego roweru, sprzętu do golfa, sprzętu narciarskiego lub sprzętu do nurkowania – butle muszą być puste). Przewoźnik może zabrać nadbagaż tylko i wyłącznie w przypadku wolnej pojemności bagażowej.

Zbiórka

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 30 minut przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem). Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, ORGANIZATOR nie ma obowiązku czekania na spóźnionego UCZESTNIKA. Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę, a ewentualne dołączenie do grupy w trakcie imprezy będzie wymagało od UCZESTNIKA poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce spotkania z grupą. Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny niż zawarty w UMOWIE przystanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wynika, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą zmianę miejsca wsiadania lub wylotu trzeba uzgodnić z ORGANIZATOREM pod rygorem utraty gwarancji miejsca w środku transportu i/lub odmowy zwrotu wniesionych wpłat z tytułu realizacji świadczeń w zakresie przewozu/przelotu.  

5. ZAKWATEROWANIE

Hotel

Podczas wyjazdów nocujemy w różnych obiektach noclegowych. Przeważnie są to hotele, hostele oraz apartamenty. Pokoje w hotelu w większości są dwu- lub trzyosobowych. Zazwyczaj pokój 3 osobowy to lokal 2 osobowy z dostawką (2+1). Hotelom ze względu na standard przyznawane są gwiazdki. Na przykład jedna gwiazdka przyznawana jest, gdy w pokoju znajduje się łóżko, szafa, szafka nocna i umywalka. Łazienka może być na zewnątrz pokoju.

Apartamenty

Apartamenty są częścią budynku, nie samodzielnym obiektem. Mają one swoich właścicieli, do których wymagań musimy się dostosować . Apartamenty składają się z przynajmniej dwóch pokoi (pokój dzienny i pokój sypialny, których może być więcej) i łazienki. Posiada aneks kuchenny (kuchenka elektryczna lub gazowa, lodówka, przybory kuchenne, sztućce, stoły i krzesła, czasem znajdziemy też piekarnik lub kuchenkę mikrofalową, a nawet zmywarkę do naczyń), który może być osobnym pomieszczeniem lub znajdować się w pokoju dziennym.

Hostel

Hostele to niskobudżetowe miejsca tymczasowego zakwaterowania o standardzie różniącym się od hotelu głównie ilością miejsc w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem pomieszczeń przeznaczonych dla gości (np. wspólna kuchnia, łazienka, pokój dzienny).

Studio

Studio to samodzielne, małe mieszkanie, które łączy w sobie: salon, sypialnię i aneks kuchenny jako jedno pomieszczenie z dodatkową łazienką w drugim, mniejszym pomieszczeniu.

Doba hotelowa

Ze względu na różne przepisy miejscowe, ORGANIZATOR podaje na stronie standaryzację obiektów wg lokalnych przepisów. W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, pokoje zaś trzeba opuścić do godziny 10.00. Doba hotelowa nie jest więc równoznaczna z dobą zegarową trwającą 24 godziny. Po wykwaterowaniu, pilot zawsze będzie w stanie pomóc w przechowaniu bagażu do momentu odjazdu. W przypadku imprez z dojazdem własnym należy stosować się do podanych w komunikacie wyjazdowym godzin przyjazdu do obiektu.

Klimatyzacja w hotelach

Klimatyzacja włączana jest centralnie (często z indywidualną regulacją) lub w pokojach znajdują się oddzielne agregaty i chłodzą tylko dane pomieszczenie. Często za klimatyzację trzeba dopłacić w hotelu na miejscu (piszemy o tym w opisach obiektów). Należy także pamiętać, iż klimatyzacja jest włączana okresowo (tzn. tylko w miesiącach najwyższych upałów), a w ciągu dnia może działać tylko w wyznaczonych przez obsługę godzinach. 

6. OPIEKA I REALIZACJA PROGRAMU

Pilot i przewodnik

Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wyjazdu (proszę pamiętać, iż podczas podróży samolotem a także autokarem (głównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze towarzyszy grupie). Często na wyjazdach pełni również rolę przewodnika.

Rezydent

Jest osobą znajdującą się w miejscu wyjazdu przez cały sezon i odpowiada za techniczną organizację pobytu, transfery, spotkania informacyjne oraz współpracuje ściśle z pilotem wyjazdu. Prosimy także pamiętać, iż rezydent niekoniecznie będzie zakwaterowany w tym samym obiekcie, co UCZESTNICY. W sytuacjach awaryjnych dostepny jest pod podanym przez niego numerem telefonu (lub numerem lokalnego kontrahenta). Rezydent jest dostępny tylko w niektórych destynacjach. W przypadku braku takiej osoby jego rolę przejmuje pilot wyjazdu.

Inni przedstawiciele

Dodatkowo, podczas swej podróży UCZESTNICY mogą mieć kontakt również z innymi naszymi lokalnymi przedstawicielami, oddelegowanymi do sprawowania opieki nad grupą. Mogą to być m. in. miejscowi piloci, kierowcy autokarów, kontrahenci, personel linii lotniczych, hoteli i innych organizacji, z których współpracy ORGANIZATOR korzysta przy organizacji świadczeń turystycznych. Wszyscy oni są odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania powierzonych im zadań. Zarówno pilot jak i rezydent są odpowiedzialni za właściwą i bezpieczną realizację imprezy. Zatem UCZESTNIK ma obowiązek bezwzględnie podporządkować się zaleceniom obsługi wyjazdu (w tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi a w przypadku przejazdu lub przelotu odpowiednio: kierowcy lub personelowi linii lotniczych). Nieprzestrzeganie powyższego może spowodować konsekwencje dla UCZESTNIKA.

Tour guide system

Jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na czas zwiedzania otrzymają Państwo niewielki indywidualny odbiornik. Pilot/przewodnik korzysta z nadajnika i mikrofonu, docierając z przekazem informacji do każdego z UCZESTNIKÓW imprezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo wyłączyć po zakończeniu zwiedzania. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia odbiornika UCZESTNIK zostanie obciążony jego kosztami w wysokości 150 zł / 35 Euro.

Plaża i sprzęt rekreacyjny

Większość plaż jest ogólnie dostępna i nieodpłatna. Płatne są jednak najczęściej parasole i leżaki. Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z białym piaskiem czyli taką jaką mamy np. w Łebie. W efekcie plaże różnią się dość znacznie pomiędzy krajami - od piaszczystych z żółtym, ale grubszym piaskiem (najczęściej w Grecji) poprzez piaszczyste z dość ciemnym piaskiem (najczęściej w Hiszpanii) do żwirowych (najczęściej w Chorwacji). Informacje na temat plaży zamieszczone są przy opisach obiektów lub miejscowości wypoczynkowych. Pilot, rezydent lub przedstawiciel ORGANIZATORA na miejscu zawsze pokazuje najlepsze opcje plażowania. Sprzęt rekreacyjny ORGANIZATORA dostępny jest tylko na wybranych turnusach.

Wycieczki fakultatywne

Są to wycieczki organizowane podczas pobytu przez ORGANIZATORA lub lokalne biura jego partnerów. W przypadku zakupu wycieczki fakultatywnej, rezydenci lub piloci jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy z zagranicznym operatorem. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy, wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w opisach ofert. Ceny mogą jednak ulegać wahaniom – zależne jest to od ilości uczestników i lokalnych biur podróży, które są organizatorami takich imprez. Zazwyczaj wycieczki fakultatywne odbywają się przy min. 30 chętnych. W przypadku nieosiągnięcia owego minimum grupy, wycieczka lokalna fakultatywna może się nie odbyć.

7. WYŻYWIENIE

Wyżywienie własne

Opcja wyżywienia we własnym zakresie. Ten rodzaj jest przeznaczony zazwyczaj do wyjazdów z dostępnym na wyjeździe aneksem kuchennym.

BB - Śniadania

Śniadania - W większości ofert są to śniadania kontynentalne – to skromny posiłek złożony z reguły z pieczywa, nabiału lub dżemu (rzadko wędliny) oraz kawy lub herbaty. Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub rozszerzone - jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem i sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają możliwość większego wyboru - zależy to jednak również od standardu hotelu. Czasami jednak nie różnią się one specjalnie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artykułów, gdyż jest to niemile widziane przez obsługę. Lepiej jest podchodzić do bufetu kilka razy, niż zostawiać coś na talerzu lub wynosić poza restaurację.

HB - 2 posiłki

Opcja ta oprócz śniadań wzbogacona jest o obiadokolacje. Obiadokolacja to gorący posiłek w porze kolacji, zwykle dwudaniowy. W niektórych ofertach wliczony w cenę – w niektórych możliwość dopłaty. Jeżeli nie ma możliwości dopłaty, oznacza to, że nie organizujemy obiadokolacji. Nie znaczy to jednak, że turysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie imprez objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia propozycje okolicznych restauracji, Obiadokolacje mogą być organizowane w restauracjach hotelowych, jak również w mieście. Ilość gwarantowanych ofertą posiłków jest równa ilości zakupionych noclegów (chyba, że oferta precyzuje inaczej).

Napoje

Napoje – Przy śniadaniu (kawa, herbata, sok) są wliczone w cenę, przy obiadokolacjach z reguły są płatne dodatkowo – forma podawania jest uzależniona od lokalnego standardu.

All Inclusive Light

Wyżywienie w formie bufetów śniadań, obiadów i kolacji. Nieograniczona ilość napoi bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych podawana jest tylko w godzinach obiadów oraz kolacji.

All Inclusive

Wyżywienie w formie bufetów śniadań, obiadów i kolacji. Nieograniczona ilość napoi bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych w podanych przez hotel godzinach.

8. POLITYKA "ZERO TOLERANCJI"

Cel niniejszej polityki

ORGANIZATOR stosuje niniejszą Politykę “ZERO TOLERANCJI” w celu zapewnienia wszystkim UCZESTNIKOM imprezy turystycznej możliwości odbycia jej w warunkach zapewniających komfort i satysfakcję.

ORGANIZATOR deklaruje, że wykonując niniejszą Politykę dołoży szczególnej troski, aby przeciwdziałać niżej wymienionym czynom nietolerowanym, jeżeli popełniane będą z niskich pobudek lub z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, w szczególności stanowiącej przejaw dyskryminacji ze względu na płeć,  wiek,  niepełnosprawność,  rasę,  religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie  etniczne,  wyznanie,  orientację  seksualną.

ORGANIZATOR deklaruje, że będzie na bieżąco odpowiednio reagował na wszystkie skargi zgłaszane Pilotowi Wycieczki przez UCZESTNIKÓW w związku z nieakceptowalnym zachowaniem innych UCZESTNIKÓW imprezy turystycznej.

 

Czyny nietolerowane

ORGANIZATOR stosuje politykę zerowej tolerancji dla następujących aktów i zachowań:

  1. Narkotyki: Posiadanie i używanie narkotyków rekreacyjnych i nielegalnych substancji podczas trwania imprezy turystycznej;

  2. Alkohol: Nadmierne spożycie alkoholu, które naraża podróżnych i załogę na ryzyko lub inne niedogodności;

  3. Przemoc niewerbalna: bójki, pobicia, znęcanie się fizyczne, naruszenie nietykalności cielesnej, innego rodzaju przemoc fizyczna nosząca znamiona przestępstwa lub wykroczenia;

  4. Przemoc werbalna: znęcanie się psychiczne, używanie sprzętu audio w sposób uciążliwy dla innych osób, zniewagi w szczególności poprzez używanie obraźliwego języka lub obraźliwych gestów, dopuszczanie się innych czynów noszących znamiona przestępstw lub wykroczeń o podobnym skutku

  5. Brak reakcji lub niewykonywanie poleceń Pilota Wycieczki;

 

Konsekwencje

Popełnienie przez UCZESTNIKA imprezy turystycznej któregokolwiek z wymienionych wyżej czynów nietolerowanych może prowadzić do:

  1. natychmiastowego usunięcia przez Pilota Wycieczki z dalszego udziału w imprezie turystycznej połączonego z rozwiązaniem przez ORGANIZATORA umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy UCZESTNIKA. Podróżni usunięci z podróży z tego powodu są zobowiązani do repatriacji na własny koszt i nie przysługują im z tego powodu żadne roszczenia wobec ORGANIZATORA;

  2. obciążenia UCZESTNIKA karą umowną w wysokości 50 eur płatną natychmiast na podstawie ustnego wezwania do zapłaty kierowanego przez Pilota Wycieczki. Na okoliczność zapłaty kary umownej Pilot Wycieczki wystawi UCZESTNIKOWI w imieniu ORGANIZATORA odpowiedni dokument księgowy; 

  3. zobowiązanie do publicznego przeproszenia pozostałych uczestników tej samej imprezy turystycznej w miejscu, czasie, treści i formie wskazanej przez Pilota Wycieczki,

Wybór sankcji, jaka zostanie nałożona leży w wyłącznej gestii Pilota Wycieczki. Za jedno naruszenie sankcje mogą być nakładane kumulatywnie. W przypadku wielokrotnych naruszeń, sankcje wymienione w punktach 2 i 3 powyżej mogą być powielane.

Każdy z Uczestników ma obowiązek na pierwsze żądanie Pilota Wycieczki wpłacić mu w gotówce kaucję w wysokości 50 eur na poczet kary umownej wymienionej w pkt. 2 powyżej. W przypadku niewykorzystania tej kaucji przez ORGANIZATORA, zostanie ona zwrócona UCZESTNIKOWI w ostatnim dniu imprezy turystycznej. W przypadku wykorzystania tej kaucji przez ORGANIZATORA w trakcie trwania imprezy turystycznej na pokrycie zobowiązania z tytułu kary umownej, Pilot Wycieczki ma prawo żądania wpłaty kolejnej kaucji w tej samej wysokości.