Logo
Logo Logo
Cover foto

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały bezpieczne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego oraz uczestnikach naszych wyjazdów. 

Sprawdź koniecznie również:

Warunki UczestnictwaOgólne warunki ubezpieczenia Ważne InformacjeKlauzula informacyjna
Regulamin serwisu internetowego Turystyczny fundusz gwarancyjnyProcedura realizacji praw osób fizycznych

§ 1. DEFINICJE

1. ORGANIZATOR - ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Zuchów 2 lok 34, 20-​047 Lublin, NIP: 7123390976

2. COOKIES - dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których UŻYTKOWNIK korzysta ze stron internetowych SERWISU.

3. COOKIES WŁASNE - COOKIES zamieszczane przez ORGANIZATORA, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną.

4. COOKIES ZEWNĘTRZNE - COOKIES zamieszczane przez partnerów ORGANIZATORA.

5. SERWIS - strona internetowa lub aplikacja, pod którą ORGANIZATOR prowadzi serwis internetowy.

6. URZĄDZENIE - elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do SERWISU.

7. UCZESTNIK - osoba fizyczna będąca uczestnikiem imprezy turystycznej, której organizatorem jest ORGANIZATOR.

8. UŻYTKOWNIK - podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Przetwarzanie danych osobowych UŻYTKOWNIKA przez ORGANIZATORA odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie i udostępnianie następuje: a. w celu realizacji przepisów prawa, b. w celu realizacji Umowy, c. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych ORGANIZATORA.

3. Dane osobowe zgromadzone przez ORGANIZATORA mogą być udostępnione:

4. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

5. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą UŻYTKOWNIKA.

6. ORGANIZATOR zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez UŻYTKOWNIKÓW serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7. UŻYTKOWNIKOM serwisu przysługuje prawo: a. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji, b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, c. żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych.

9. ORGANIZATOR ma prawo wykorzystywać dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW serwisu do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych.

§ 3. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. ORGANIZATOR podczas imprezy turystycznej może dokonać rejestracji foto lub wideo wizerunku UCZESTNIKÓW.

2. UCZESTNIK imprezy turystycznej wyraża zgodę na udostępnienie wizerunku z powyższej rejestracji na potrzeby marketingowe ORGANIZATORA. 

§ 4. POLITYKA COOKIES

1. Stosowane przez ORGANIZATORA COOKIES są bezpieczne dla URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA i pozwalają zidentyfikować oprogramowanie by dostosować SERWIS do indywidualnych potrzeb. COOKIES zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na URZĄDZENIU oraz przypisaną wartość.

2. ORGANIZATOR wykorzystuje dwa typy plików COOKIES:

a. COOKIES sesyjne: są przechowywane na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci URZĄDZENIA.

b. COOKIES trwałe: są przechowywane na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie URZĄDZENIA nie powoduje ich usunięcia z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.

3. UŻYTKOWNIK ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików COOKIES do swojego URZĄDZENIA. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze SERWISU będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików COOKIES.

4. ORGANIZATOR wykorzystuje COOKIES WŁASNE w następujących celach:

a. dostosowania SERWISU:

i. dostosowania zawartości stron internetowych SERWISU do preferencji UŻYTKOWNIKA oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych SERWISU,

ii. rozpoznania URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

iii. zapamiętania ustawień wybranych przez UŻYTKOWNIKA i personalizacji interfejsu UŻYTKOWNIKA, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi UŻYTKOWNIK,

iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

b. konfiguracji SERWISU:

i. utrzymania sesji UŻYTKOWNIKA SERWISU (po zalogowaniu), dzięki której UŻYTKOWNIK nie musi na każdej podstronie SERWISU ponownie wpisywać loginu i hasła,

ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji SERWISU, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez ORGANIZATORA,

c. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

i. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań UŻYTKOWNIKÓW na strony internetowe SERWISU,

d. zapamiętania lokalizacji UŻYTKOWNIKA i. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji SERWISU, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji,

e. analiz i badań oraz audytu oglądalności: i. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób UŻYTKOWNICY SERWISU korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

f. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

5. ORGANIZATOR wykorzystuje COOKIES ZEWNĘTRZNE w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych SERWISU, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i. www.youtube.com (administrator COOKIES: Google Inc z siedzibą w USA),

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: i. Google Analytics (administrator COOKIES: Google Inc z siedzibą w USA)

ii. Hotjar (administrator COOKIES: Hotjar Ltd z siedzibą na Malcie)

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji UŻYTKOWNIKA z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

i. Google AdSense (administrator COOKIES: Google Inc z siedzibą w USA)

ii. Sieć reklamowa Criteo (administrator COOKIES: Crieto GmbH z siedzibą w Monachium)

iii. Facebook.com (administrator COOKIES: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

d. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i. Facebook.com (administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

6. UŻYTKOWNIK może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików COOKIES, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki COOKIES do URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, UŻYTKOWNIK może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików COOKIES w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu COOKIES na urządzeniu UŻYTKOWNIKA. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików COOKIES dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki COOKIES korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 8. Ograniczenie stosowania plików COOKIES, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej SERWISU.