Logo
Logo Logo

Zapora Enguri

Zapora Enguri

Wyobraź sobie ogrom wody i gigantyczną tamę. To właśnie Zapora Enguri, czyli żelbetowa zapora wodna na rzece Inguri w zachodniej Gruzji. Ukończona została w 1988 r. i w tym czasie była najwyższą łukową zaporą wodną na świecie! Dziś zajmuje szóste miejsce wśród wszystki budowli tego typu. Jej budowa doprowadziła do powstania długiego na ponad 20 km zbiornika zaporowego oraz umożliwiła zaprojektowanie kaskady elektrowni wodnych, znajdujących się już na terenie Abchazji. Jej wysokość wynosi 271,5 m, zaś długość mierzona wzdłuż korony – 728 m. Jej kubatura to aż 4 mln m3 betonu!