Logo
Logo Logo

Pocitelj - Blagaj - Mostar

Pocitelj - Blagaj - Mostar

Śniadanie. Wyjazd do Pocitelj - znajduje się tu jeden z najlepiej zachowanych zespołów urbanistycznych z okresu dominacji tureckiej na terytorium Bośni i Hercegowiny. Nad miastem górują pozostałości średniowiecznej tureckiej twierdzy wzniesionej na gruzach starożytnego rzymskiego zamku.Krótki przejazd do pobliskiej wsi Blagaj i zwiedzanie jej zabytków – niezwykle piękne źródło rzeki Buna, obok którego znajduje się turecka Tekija ( islamski budynek religijny, w którym zbierali się derwisze). Sułtan turecki był zafascynowany tymi pięknymi źródłami i zarządził budowanie Tekiji. Ten budynek od XVI wieku był miejscem kultu derwiszów i do dziś jest jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Bośni i Hercegowinie. Przejazd do Mostaru - Zwiedzanie - zabytkowe centrum średniowiecznego miasteczka założonego przez Turków , Stary Most – symbol miasta (wpisany na listę UNESCO), który jest jedną z najbardziej znanych budowli na Bałkanach, meczet Koski Mehmed-Paszy, dom turecki , dzielnica Stara Carsija. Czas wolny na spacer po starowce. Powrot do hotelu.

Cena: 50€