Logo
Logo Logo

Florencja + Piza

Florencja + Piza

Zwiedzanie Florencji to nie lada wyzwanie nawet dla najbardziej wprawionego turysty. Bo jak tu zobaczyć, poczuć i zrozumieć wszystko, jeżeli miasto oferuje tyle niesamowitych atrakcji. Wśród najważniejszych florenckich zabytków można wymienić z pewnością te o charakterze sakralnym.

Cena: 55€