Logo
Logo Logo

San Marino

San Marino

San Marino jest południowoeuropejską republiką na terytorium Włoch, granicząca z żyznym regionem Emilia-Romania. Całkowita powierzchnia San Marino, wynosząca jedynie 61 kilometrów kwadratowych, daje tej enklawie (jedynej w Europie oprócz Watykanu) 190. miejsce na świecie pod względem wielkości terytorium. Mniejsze od wymienionych wyżej państw jest jedynie Monako. Od 1992 roku San Marino jest członkiem ONZ, nie należy natomiast do Unii Europejskiej ze stolicą w Brukseli.