Logo
Logo Logo

Litwa

Litwa

Litwo, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie… kto Cię odwiedzi! Gdy jest mowa o Litwie, ciężko się oprzeć pokusie zacytowania Mickiewicza, prawda? Nie oparliśmy się ani cytowaniu, ani odwiedzeniu tego bałtyckiego kraju i… niczego nie żałujemy! Chcesz poznać Litwę? Ekipa ST jest gotowa Ci ją pokazać! Wilno to jedno z najczęściej odwiedzanych miast Europy Wschodniej, z mnóstwem zabytków: od Świątyni św. Anny, przez wileńską starówkę, po Wileńską Ostrą Bramę. Ale nie na Wilnie Litwa się kończy! Warta zobaczenia jest również unikatowa Mierzeja Kurońska (wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO), czy Trok nad jeziorem Galwe.