Logo
Logo Logo

Jordania

Jordania

Jordania, położona na wschód od biblijnej rzeki, której zawdzięcza nazwę, jest starodawna i nowoczesna, bogata i biedna, potężna i słaba.