Logo
Logo Logo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i rzetelność

- posiadamy wszystkie zabezpieczenia prawne i finansowe wymagane ustawą o usługach turystycznych (Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych),

- wysokość naszej gwarancji ubezpieczeniowej to kwota 1 440 000 zł – dla naszych klientów to zabezpieczenie przed utratą wniesionych wpłat oraz pewność, że zawsze bezpiecznie wrócą do domu (sprawdź gwarancję),

- otrzymujemy liczne certyfikaty potwierdzające naszą rzetelność (certyfikat PIT, Wyróżnienie serwisu travelopinie.pl, Aktualna wysokość gwarancji w serwisie agenciturystyczni.pl),

- wszyscy nasi klienci ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 5, które gwarantuje podstawowy pakiet ubezpieczeń w zakresie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i bagażu podróżnego. Zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą o usługach turystycznych, na rzecz klientów Student Travel wykupione zostało ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- rzetelnie informujemy o warunkach uczestnictwa(zobacz warunki uczestnictwa)

Wszystko mamy pod stałą kontrolą

- w drodze na wakacje oraz podczas pobytu na miejscu o klientów dba ponad 50 przeszkolonych pilotów wycieczek (poznaj naszą kadrę), ściśle współpracujących z naszymi sprawdzonymi partnerami.

- stale monitorujemy satysfakcję naszych klientów, analizujemy wyniki oraz niwelujemy wykryte niedociągnięcia,

- kontrolujemy obiekty wakacyjne oraz dbamy o dobre relacje z naszymi kontrahentami, zapewniając komfort Państwa wypoczynku.