Logo
Logo Logo

Maciej Adamczyk

Maciej Adamczyk

Maciej - Dar od Boga posiadający ogromną energię do eksplorowania nieodkrytych szlaków, otwarty na świat z olbrzymią ambicją poznania wielu języków i kultur świata. Bałkanista i Skandynawista.  

Absolwent Uniwersytetu Lodzkiego na kierunku Turystyka i Rekreacja, związany nieprzerwanie z turystyką od wielu lat, licencjonowany, międzynarodowy pilot-przewodnik, instruktor snowboardingu, pro-rider, pasjonat podróżowania. Organizator wyjazdow indywidualnych oraz grupowych.  

Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych do zrealizowania. W całości optymista z bogatym emocjonalnie zyciem wewnętrznym.