Logo
Logo Logo
Potwierdzone wyjazdy >
Sprawdz aktualnie obowiązujace obostrzenia >
Cover foto

Dodatkowe informacje

Aktualizacja

1 października 2020, godz. 15:40

Właśnie wróciliśmy z BalticTRIP'a i zakończyliśmy sezon letni wysyłając 2443 ludzi na wspaniałe wakacje. Jesteśmy dumni, że udało nam się spełnić marzenia o podróżowaniu aż tylu osób, jednocześnie zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa. Teraz mamy ogromne doświadczenie w kwestii Waszego zdrowia i komfortu i planujemy kolejne wyjazdy. Jesteśmy w czołówce biur podróży w Polsce jeśli chodzi realizowanie wyjazdów w trakcie pandemii. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej!

26 czerwca 2020, godz. 9:36

W związku z otwarciem coraz większej liczby granic, realizujemy naszą ofertę zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi bezpieczeństwa naszych klientów.

Przestrzegamy reżimu sanitarnego dotyczącego zakwaterowania, transportu i wyżywienia, a także dbamy o to, aby nasze imprezy odbywały się z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapisów i korzystania ze słońca, dobrej energii, którą daje podróż i świetna ekipa oraz podładowania baterii razem ze Student Travel.

Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny.

 

8 czerwca 2020, godz. 10:20

 

Ponieważ pandemia COVID-19 nadal dotyka państwa i ludzi na całym świecie, zgodnie z najnowszymi wskazówkami WHO podjęliśmy decyzję, że wszystkie wyjazdy Student Travel, których rozpoczęcie planowane było 15 maja 2020 lub wcześniej, zostały odwołane.

 

Wyjazdy rozpoczynające się 16 maja 2020 oraz później są obecnie rozpatrywane pod kątem możliwości ich realizacji. W tym celu stale monitorujemy porady WHO i globalnych organów rządowych, aby upewnić się, że działamy odpowiedzialnie i zgodnie z tymi wytycznymi.

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie, a także medialnymi, często sprzecznymi ze sobą informacjami, nasze decyzje podejmowane są na bieżąco. Decydującymi czynnikami warunkującymi decyzje o realizacji bądź odwołaniu poszczególnych wyjazdów zawsze będą bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów, a także obowiązujące przepisy prawa.

 

W przypadku decyzji o kolejnych zmianach dotyczących Waszych wyjazdów, będziemy osobiście kontaktować się ze wszystkimi dotkniętymi obecną sytuacją Klientami, aby przedstawić im jak najlepsze warunki zmian w ich rezerwacjach lub zwrotu wpłaconych środków.

 

W związku z dużą ilością zapytań, stworzyliśmy krótkie FAQ dotyczące bieżącej sytuacji i naszego aktualnego stanowiska w sprawie rozpatrywania wniosków naszych Klientów:

 

Jakie przysługują mi prawa w związku z moim wyjazdem? (wyjazdy rozpoczynające się do 15 maja 2020 włącznie)

 

Wszystkie wyjazdy ze Student Travel rozpoczynające się do dnia 15 maja 2020 roku zostały odwołane. W związku z tym, wszystkim naszym Klientom przysługują następujące prawa:

1. Bezpłatna zmiana terminu lub destynacji na dowolny wyjazd w naszej ofercie do 30 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.

2. Zwrot wpłaconych środków w formie VOUCHER’a do wykorzystania przez 24 miesiące na wszystkie wyjazdy ze Student Travel.

3. Zwrot wpłaconej kwoty na konto Klienta do dnia 20 października 2020.

 

Jakie przysługują mi prawa w związku z moim wyjazdem? (wyjazdy rozpoczynające się po 15 maja 2020)

 

Wyjazdy rozpoczynające się 16 maja 2020 oraz później są obecnie rozpatrywane pod kątem możliwości ich realizacji. O ostatecznych decyzjach będziemy informować z zachowaniem ustawowych terminów bądź z wyprzedzeniem, jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zachowania bezpieczeństwa i zdrowia naszych Klientów.

 

W obecnej sytuacji każdy nasz Klient ma prawo:


1. Bezpłatnie zmienić termin i destynację na dowolny wyjazd z naszej oferty.*

2. Otrzymać VOUCHER o równowartości wpłaconej kwoty do wykorzystania na dowolny wyjazd ze Student Travel (ważny 24 miesiące).*

3. Rezygnację z wyjazdu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

 

Dlaczego na zwrot wpłaconej kwoty muszę czekać do 20 października 2020 roku?

 

Tak długi czas podyktowany jest brakiem możliwości odzyskania zaliczek płaconych do hoteli. Większość z nich zaproponowała wyłącznie opcje przeniesienia grupy na później. Zdecydowaliśmy się na wrzesień wiedząc, że to wspaniały czas aby zrealizować marzenia podróżnicze i wypocząć przed nowym rokiem akademickim.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Art.15k.1.: "Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art.47 ust.4 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art.47 ust.5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki."

 

Chcę zrezygnować z wyjazdu letniego, czy odzyskam zaliczkę?

 

Wyjazdy rozpoczynające się 16 maja 2020 oraz później są obecnie rozpatrywane pod kątem możliwości ich realizacji. W obecnej sytuacji masz prawo:

1. Bezpłatnie zmienić termin i destynację na dowolny wyjazd z naszej oferty.*

2. Otrzymać VOUCHER o równowartości wpłaconej kwoty do wykorzystania na dowolny ze Student Travel (ważny 24 miesiące).*

3. Zrezygnować z wyjazdu zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.

*Do 45 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. NIE DOTYCZY wyjazdów samolotowych.

Koronawirus – jakie mam prawa jako konsument?

Czym jest koronawirus dobrze wiesz, bo media cały czas atakują nas informacjami o chorobie. Warto przyjrzeć się faktom, pochodzącym z rzetelnych źródeł.

źródło: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2905-koronawirus-sars-cov-2-i-choroba-covid-19-co-musisz-wiedziec

img

Przechodzenie infekcji

„Analiza kilkudziesięciu tysięcy przypadków zakażeń w Chinach pokazuje, że ponad 80% ludzi ma objawy łagodnej choroby, kilkanaście procent przechodzi ciężką infekcję."

img

Co z moimi wakacjami? Czy wypiję wino na bułgarskiej plaży?

Przeczytaj Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i dowiedz się jakie masz prawa jako konsument.

Art. 47. punkt 4

"Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie."

 

img
img

Jak mam rozumieć tekst ustawy i co oznaczają nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności?

Nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w przypadku koronawirusa oznaczają ogłoszenie, przez uprawnione do tego władze, stanu epidemii koronawirusa na określonym terenie, czyli miejscu docelowym, w którym ma odbyć się wycieczka. Obecnie przykładem są Włochy.

Co to oznacza dokładniej:

 • Kraj:
  Nie można wjechać do / wyjechać z danej miejscowości
  Granice są zamknięte
  Loty są odwołane
  Nie można się przemieszczać

 

 • Zakwaterowanie:
  Hotele są zamknięte
  Do hoteli nie można dojechać
  Hotel nie może zapewnić wyżywienia
  Nałożono zakaz opuszczania hotelu

 

 • Atrakcje:
  Zamknięte są atrakcje turystyczne, restauracje, bary, kluby, sklepy

 

Czy wyjazdy się odbywają?

Cały czas monitorujemy sytuację, aby zapewnić Wam bezpieczne i komfortowe warunki na naszym wyjeździe. Podróżujemy, bawimy się i zwiedzamy tylko w bezpiecznych miejscach. Jeśli któraś z naszych destynacji jest zagrożona – przekładamy termin wyjazdu, aby odwiedzić to miejsce w innym czasie. Pandemia koronawirusa niestety pokrzyżowała nam plany. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy, a my spotkamy się na wyjeździe. Dla Ciebie organizujemy wyjazdy i dlatego Twoje bezpieczeństwo liczy się dla nas najbardziej.  #ważnezkim

img