Logo
Logo Logo

Bolonia

Bolonia

Bolonia (Bologna) to jedno ze sławnych włoskich miast, stolica turystycznego regionu Emilia – Romania. Swoją sławę na świecie zawdzięcza smakowitej kuchni oraz najstarszemu w Europie, założonemu w IX w, Uniwersytetowi Bolońskiemu.

Miasto to w swych zbiorach posiada niezliczone okazy eksponatów i budowli sprzed kilku wieków. Mowa tu przede wszystkim o katedrze romańskiej. Warto też wspomnieć o ruinach akweduktów - kanałów wodociągowych, które mimo wieku zachowały się w dobrym stanie. Akwedukty dostarczały źródlaną wodę do łaźni rzymskich. W Bolonii zachowały się też ruiny rzymskiego amfiteatru. W roku 1390 rozpoczęto trwającą 300 lat budowę bazyliki San Petronio. Jest to jeden z największych kościołów wielonawowych na świecie. Owy kościół w swej bocznej, lewej nawie posiada zegar słoneczny. Promień słoneczny, który w południe wpada przez otwór w zegarze wskazuje na posadzce bazyliki dzień i miesiąc. Bolonia to mnóstwo budowli mieszkalnych wież z okresu gotyku, XIV i XV wiecznych pałaców renesansowych a także kościół św. Franciszka. W mieście tym znajduje się również Museo Civico Archeologico – muzeum archeologiczne, które w swych zasobach posiada eksponaty jeszcze z epok etruskich, egipskich oraz rzymskich.